CONTACT

Pastoor M. Heemels
Veldhofstraat 19, 6471 CA Eygelshoven.
T 045 – 5351271.
m.heemels@icloud.com / facebook.com/marc.heemels


Opgeven misintenties
(Weekendmis € 20,00, weekmis € 7,00): via enveloppe (af te geven bij pastorie, of in de kerk) of telefonisch (045-5351271), of tijdens opening parochieadministratie (dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12).

Uitvaart of ziekenzalving
Pastorie, tel. 045- 5351271


Stipendia / Giften
R.K. Kerkbestuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars, NL16RABO0151706506 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars.

Begraafplaats contact
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de pastorie, liefst op dinsdag- of vrijdagochtend, 045-5351271.

Ziekenbezoek
Laat bij opname in ziekenhuis of verpleeghuis genoemde instantie weten dat u bezoek vanuit de parochie op prijs stelt. Daarvoor kunt u bellen, tel. 045-5351271. Ook als u ziek bent is dit nummer juist voor u geschikt.


Verhuizen:

Stel bij vertrek uit of bij aankomst in de oude en nieuwe woonplaats ook de parochie van uw verhuizing op de hoogte. U kunt dit persoonlijk of per briefje melden op de pastorie.