Kinderwoorddienst

 

Elke eerste zondag van de maand is er in de Grote Kerk aan de Portbeemden een kinderwoorddienst tijdens de heilige mis van 10.00 uur. Aan het begin van de heilige mis worden de kinderen uitgenodigd mee te gaan naar het Sint Jansheem waar het verhaal van Jezus voor de kinderen wordt verteld. Vaak wordt aan de kinderwoorddienst medewerking verleend door de jeugdkoren Jokojo en de Zanglijsters. Kijk voor alle zekerheid op www.Anselbode.com voor actuele informatie.